Maak jij de
overstap naar de zorg?

Zij-instromers

Je maakt de overstap naar een mooie carrière in de zorg. En dat via een nieuw, verkort leer-werktraject van anderhalf jaar. Dit traject is specifiek ontwikkeld voor ‘Samen onbeperkt’, de samenwerking tussen S&L zorg, SDW en SOVAK . Je krijgt een traject waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met al jouw eerder opgedane kennis en werkervaring. We kijken naar wie je bent, je kennis en je kunde.

Digitale leeromgeving

Tijdens het leertraject maak je gebruik van een digitale leeromgeving waarin alle kennis en opdrachten te vinden zijn. Je hebt regelmatig contact met een e-coach en je bezoekt tweewekelijks een themabijeenkomst bij S&L zorg, SDW en SOVAK. Daarnaast werk en leer je in anderhalf jaar op twee verschillende leerwerkplekken waarbij je ondersteuning krijgt van een gekwalificeerde werkbegeleider. Je leert in de praktijk wat het werk inhoudt, krijgt feeling met cliënten en ontwikkelt je professionaliteit. Na succesvolle afronding van het leertraject ontvang je een of twee diploma's, namelijk Maatschappelijke Zorg 3 en Verzorgende (IG) 3 of Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4.

Voorwaarden

SOVAK sluit met jou een leerarbeidsovereenkomst af. Je wordt op basis van eerder opgedane ervaring ingeschaald in een salarisschaal conform de CAO gehandicaptenzorg. Daarnaast betaalt SOVAK het college- en boekengeld en een deel van de lestijd.